Earthships

Earthships

posted in: Arkitektur | 0

I många år har jag varit intresserad av ekobygge. Den mest radikala och fantastiska idéen inom detta ämne tycker jag är Earthships projektet av arkitekten Michael Raynolds.
Jag tog ett diplom i hur man bygger Earthships för flera år sedan och någon dag drömmer jag om att få använda den kunskapen pga att de är så väldigt bra för både människa och planet men också för att de är så vackra att titta på.